Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Κατάρτισης & Απασχόλησης Ανέργων μέσω επιταγής κατάρτισης "Voucher" αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στις επόμενες μέρες.

Το πρόγραμμα αναμένεται να υλοποιηθεί με αντίστοιχους όρους και διαδικασίες που εφαρμόστηκαν το 2013 για τη δράση «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους έως 29 ετών» και θα αφορά 50.000 θέσεις πρακτικής άσκησης.

Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η παροχή σε 50.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών (ειδικότερα σε 12.000 νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών και 38.000 νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών), υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε οριζόντιες κυρίως δεξιότητες,
 • πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και
 • υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των ωφελουμένων καθ' όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Σκοπός της δράσης είναι η είσοδος στην αγορά εργασίας των νεοεισερχομένων άνεργων και οικονομικά μη ενεργών νέων, με την τοποθέτησή τους σε θέσεις πρακτικής άσκησης που προσφέρουν επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Δικαιούχοι

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής θα έχουν άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ:

 • πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή
 • απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας & μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οφέλη προγράμματος

 • Αμοιβή/εκπαιδευτικό επίδομα 2.400-2.700€
 • Γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
 • Πολύτιμη εργασιακή εμπειρία 5μηνών με δυνατότητα μόνιμης απασχόλησης.

Κριτήρια μοριοδότησης

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι υποβάλλουν αίτηση στο πρόγραμμα προκειμένου να προμηθευτούν την Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας (Voucher). Η επιλογή γίνεται βάσει κριτηρίων μοριοδότησης όπως:

 • Η οικογενειακή κατάσταση.
 • Το ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα οικονομικού έτους 2013.
 • Ο χρόνος συνεχούς ανεργίας (μέχρι 12 μήνες και από 12 μήνες και πάνω).
 • Η αποδεδειγμένη γνώση ξένων γλωσσών.
 • Ο βαθμός πτυχίου (για πτυχιούχους ΑΕΙ/ΤΕΙ).

Αιτήσεις συμμετοχής

Η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.