Στο ύψος του 1,155 δισ. ευρώ καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και στο 1,7 δισ. ευρώ το ποσό της φορολογικής απαλλαγής που θα δοθεί φέτος μέσω του αναπτυξιακού νόμου για την κατανομή των ενισχύσεων των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων. Αυτό πρβλέπεται σε δύο αποφάσεις του υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νότη Μηταράκη.

Συγκεκριμένα η δεύτερη απόφαση, η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ μέσα στις επόμενες ημέρες, είναι τροποποιητική της απόφασης 28530/06-06-2014 (ΦΕΚ 1622/Β'/2014). Η τροποποίηση που έχει γίνει αφορά στη μεταφορά κονδυλίων από τα επενδυτικά σχέδια τεχνολογικής ανάπτυξης στα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής.

Επενδυτικά σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας1. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Γενικής Επιχειρηματικότητας για τη φετινή χρονιά, καθορίζεται το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης σε 500.000.000 ευρώ για την πρώτη 6μηνιαία περίοδο, 100.000.000 ευρώ για τη δεύτερη 6μηνιαία περίοδο και ποσό φορολογικής απαλλαγής για την πρώτη 6μηνιαία περίοδο ύψους 700.000.000 ευρώ και για τη δεύτερη 6μηνιαία περίοδο 300.000.000 ευρώ.2. Το ποσά που τυχόν δεν θα διατεθούν κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο μεταφέρονται στη δεύτερη.

Επενδυτικά σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Τεχνολογικής Ανάπτυξης, κατά το έτος 2014, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε 5.000.000 ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε 100.000.000 ευρώ. Τα ποσά αυτά προορίζονται για την πρώτη 6μηνιαία περίοδο του έτους και όσα απ' αυτά τυχόν δεν διατεθούν στην περίοδο αυτή μεταφέρονται στη δεύτερη.

Επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής

1. Για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής, κατά την πρώτη 6μηνιαία περίοδο του έτους 2014, το ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης καθορίζεται σε 550.000.000 ευρώ και το ποσό της φορολογικής απαλλαγής σε 600.000.000 ευρώ.

Πηγή: http://www.mindev.gov.gr