Σύμβουλοι Επενδυτικών Προγραμμάτων

Με την συμβουλευτική καθοδήγηση, την υποστήριξη και την παρακολούθηση από έναν επιχειρηματικό μας σύμβουλο, είστε σε θέση να επικεντρώνεστε σε αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά στην λειτουργία της επιχείρησής σας και να επαναπροσδιορίζετε τους στόχους που έχετε θέσει για το κάθε τμήμα της εταιρείας σας.

Διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένα στελέχη, υποστηρίζουμε αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις κάθε κλάδου στην αξιοποίηση αυτών των εργαλείων, παρέχοντας ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών και επενδυτικών προγραμμάτων παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όπως:

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και σύνταξη φακέλων υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη, επίβλεψη και παρακολούθηση κατά την υλοποίηση επιδοτούμενων ή μη έργων
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την δημιουργία νέας επιχείρησης και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενης με τη χρήση εξειδικευμένων επιδοτούμενων προγραμμάτων